@krishansai.gj

@krishansai.gj

𝕀 𝕝𝕠𝕧𝕖 π•žπ•ͺ𝕀𝕖𝕝𝕗, 𝕀'𝕝𝕝 𝕓𝕖 π•π•šπ•œπ•– π•žπ•– ✌🏻

followers count: 148
followers rank: 0
likes count: 1,851
like rank: 0

Account rate

Mathematical model that shows the popularity of an account relative to others.

Statistics

0
Average likes per post
0
Average comments per post

Photos and videos ratio

14%videos
86%photos
Chennai, India

@krishansai.gj

πŸ”₯ Hot Spicy garlic mushroom πŸ”₯ A healthy outside starts from inside. πŸ₯° People who love to eat are always the best people ❀️❀️❀️ . . . . #mobilephotography #photographer #photooftheday #worldphotography #photography #photo #picoftheday #naturepics #ilovephotography #indianphotography #wildlifephotography #moodygrams #indiaphotoproject #f4fofficial #travel #vsco #instagood #naturephotography #landscape #wildlife #streetphotography #art #visualambassadors #indianphotographyclub #teampixel #vscoindia #naturelovers πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯

Chennai, India

@krishansai.gj

Oriental garden lizard 🦎 Mobilography πŸ’›πŸ’šπŸ§‘πŸ’›πŸ’šπŸ§‘πŸ’›πŸ’šπŸ§‘πŸ’›πŸ’šπŸ§‘πŸ’›πŸ’šπŸ§‘πŸ’›πŸ’š . The oriental garden lizard, eastern garden lizard, bloodsucker or changeable lizard is an agamid lizard found widely distributed in indo-Malaya. It has also been introduced in many other parts of the world. . . . . #mobilephotography #photographer #photooftheday #worldphotography #photography #photo #picoftheday #naturepics #ilovephotography #indianphotography #wildlifephotography #moodygrams #indiaphotoproject #f4fofficial #travel #vsco #instagood #naturephotography #landscape #wildlife #streetphotography #art #visualambassadors #indianphotographyclub #teampixel #vscoindia #naturelovers πŸ’›πŸ’šπŸ§‘πŸ’›πŸ’šπŸ§‘πŸ’›πŸ’šπŸ§‘πŸ’›πŸ’šπŸ§‘ πŸ¦ŽπŸ’›πŸ’šπŸ§‘πŸ’›πŸ’šπŸ§‘πŸ’›πŸ’šπŸ§‘πŸ’›πŸ’šπŸ§‘πŸ’›

Chennai, India

@krishansai.gj

😍 Buff striped keelback 😍 🐍 SNAKE LOVE❀️❀️❀️❀️❀️❀️ Rescued the snake from the pit...πŸ€— . Please don't kill the snakes, not all the snakes are harmful poisonous. If that you saw any snake just leave it, DON'T HARM OR KILL IT. if it's venomous too..!! πŸ™πŸΌ #savesnakes❀️ πŸ™πŸΌ . The buff striped keelback is a species of nonvenomous colubrid snake found across Asia. It is the sole species of genus Amphiesma. It is a typically nonaggressive snake that feeds on frogs and toads. It belongs to the subfamily Natricinae, and is closely related to water snakes and grass snakes. . . . . #mobilephotography #photographer #photooftheday #worldphotography #photography #photo #picoftheday #naturepics #ilovephotography #indianphotography #wildlifephotography #moodygrams #indiaphotoproject #f4fofficial #travel #vsco #instagood #naturephotography #landscape #wildlife #streetphotography #art #visualambassadors #indianphotographyclub #teampixel #vscoindia #naturelovers

Chennai, India

@krishansai.gj

Acraea terpsicore Butterfly πŸ¦‹ πŸ¦‹ MobilographyπŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹ Acraea terpsicore, the tawny coster, is a small, 53–64 millimetres, leathery-winged butterfly common in grassland and scrub habitats. It belongs to the Nymphalidae or brush-footed butterfly family. It has a weak fluttery flight. It is avoided by most insect predators. πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹ . . . . #mobilephotography #photographer #photooftheday #worldphotography #photography #photo #picoftheday #naturepics #ilovephotography #indianphotography #wildlifephotography #moodygrams #indiaphotoproject #f4fofficial #travel #vsco #instagood #naturephotography #landscape #wildlife #streetphotography #art #visualambassadors #indianphotographyclub #teampixel #vscoindia #naturelovers πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹

@krishansai.gj

Ariadne ariadne Butterfly. Nature loveπŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹ Ariadne ariadne ,the angled castor, is a species of nymphalid butterfly found in Asia.Β πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹ . . . . #mobilephotography #photographer #photooftheday #worldphotography #photography #photo #picoftheday #naturepics #ilovephotography #indianphotography #wildlifephotography #moodygrams #indiaphotoproject #f4fofficial #travel #vsco #instagood #naturephotography #landscape #wildlife #streetphotography #art #visualambassadors #indianphotographyclub #teampixel #vscoindia #naturelovers πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹

Chennai, India

@krishansai.gj

Ariadne ariadne Butterfly πŸ¦‹πŸ§‘πŸ¦‹πŸ€ŽπŸ¦‹πŸ§‘πŸ¦‹πŸ€ŽπŸ¦‹πŸ§‘πŸ¦‹πŸ€ŽπŸ¦‹πŸ§‘πŸ¦‹πŸ€ŽπŸ¦‹πŸ§‘πŸ¦‹πŸ€ŽπŸ¦‹ Ariadne ariadne, the angled castor, is a species of nymphalid butterfly found in Asia.πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ€ŽπŸ§‘πŸ€ŽπŸ§‘πŸ€ŽπŸ§‘πŸ€ŽπŸ§‘πŸ€ŽπŸ§‘πŸ€ŽπŸ§‘πŸ€Ž . . . . #mobilephotography #photographer #photooftheday #worldphotography #photography #photo #picoftheday #naturepics #ilovephotography #indianphotography #wildlifephotography #moodygrams #indiaphotoproject #f4fofficial #travel #vsco #instagood #naturephotography #landscape #wildlife #streetphotography #art #visualambassadors #indianphotographyclub #teampixel #vscoindia #naturelovers πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹

Chennai, India

@krishansai.gj

The Earth laughs in flowers.🌻🌼🌺🌿🌿🌿 Joy in looking and comprehending is nature’s most beautiful gift.β˜˜οΈπŸŒΏπŸŒ±πŸ€πŸŒΏ Look deep into nature and then you will understand everything better.πŸ’šπŸ’šπŸ’šπŸŒ±πŸŒΏβ˜˜οΈπŸ€πŸŒΏπŸŒΏπŸŒΏπŸŒΏπŸŒΏπŸ’šπŸ’šπŸ’šπŸ’šπŸ’šπŸ’šπŸ’šπŸ’šπŸ’šπŸ’šπŸ’šπŸ’šπŸ’š . . . . #mobilephotography #photographer #photooftheday #worldphotography #photography #photo #picoftheday #naturepics #ilovephotography #indianphotography #wildlifephotography #moodygrams #indiaphotoproject #f4fofficial #travel #vsco #instagood #naturephotography #landscape #wildlife #streetphotography #art #visualambassadors #indianphotographyclub #teampixel #vscoindia #naturelovers πŸŒΏπŸ€β˜˜οΈπŸŒ±πŸŒΏπŸ€β˜˜οΈπŸŒ±πŸŒΏπŸ€β˜˜οΈπŸŒ±πŸ’šπŸ’šπŸ’šπŸ’šπŸ’šπŸ’šπŸ’šπŸ’šπŸ’šπŸ’š

Chennai, India

@krishansai.gj

Let Your Smile Change The World.πŸ₯°πŸ₯°πŸ₯°πŸ₯°πŸ₯°πŸ₯° . . . . . . . #mobilephotography #photographer #photooftheday #worldphotography #photography #photo #picoftheday #naturepics #ilovephotography #indianphotography #wildlifephotography #moodygrams #indiaphotoproject #f4fofficial #travel #vsco #instagood #naturephotography #landscape #wildlife #streetphotography #art #visualambassadors #indianphotographyclub #teampixel #vscoindia #naturelovers

Chennai, India

@krishansai.gj

Common Mormon Butterfly πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹ Papilio polytes, the common Mormon, is a common species of swallowtail butterfly widely distributed across Asia. This butterfly is known for the mimicry displayed by the numerous forms of its females which mimic inedible red-bodied swallowtails, such as the common rose and the crimson rose. . . . . #mobilephotography #photographer #photooftheday #worldphotography #photography #photo #picoftheday #naturepics #ilovephotography #indianphotography #wildlifephotography #moodygrams #indiaphotoproject #f4fofficial #travel #vsco #instagood #naturephotography #landscape #wildlife #streetphotography #art #visualambassadors #indianphotographyclub #teampixel #vscoindia #naturelovers

Chennai, India

@krishansai.gj

πŸ˜‹Marinara Butter soy mustroom spaghetti 🍝🍝🍝 πŸ˜‹πŸ˜‹ . . . . #mobilephotography #photographer #photooftheday #worldphotography #photography #photo #picoftheday #naturepics #ilovephotography #indianphotography #wildlifephotography #moodygrams #indiaphotoproject #f4fofficial #travel #vsco #instagood #naturephotography #landscape #wildlife #streetphotography #art #visualambassadors #indianphotographyclub #teampixel #vscoindia #naturelovers

Chennai, India

@krishansai.gj

common Pierrot Butterfly πŸ₯° Black and white πŸ–€πŸ€πŸ–€πŸ€ Don't Define your world in black and white πŸ€πŸ–€πŸ€πŸ–€πŸ€πŸ–€πŸ€πŸ–€πŸ€πŸ–€πŸ€ Because there is so much hiding amongst the greys . . . . #mobilephotography #photographer #photooftheday #worldphotography #photography #photo #picoftheday #naturepics #ilovephotography #indianphotography #wildlifephotography #moodygrams #indiaphotoproject #f4fofficial #travel #vsco #instagood #naturephotography #landscape #wildlife #streetphotography #art #visualambassadors #indianphotographyclub #teampixel #vscoindia #naturelovers

Chennai, India

@krishansai.gj

Common grass yellow butterfly Eurema hecabe , the common grass yellow, is a small pieridd butterfly species found in Asia, Africa and Australia. They are found flying close to the ground and are found in open grass and scrub habitats.Β  . . . . #mobilephotography #photographer #photooftheday #worldphotography #photography #photo #picoftheday #naturepics #ilovephotography #indianphotography #wildlifephotography #moodygrams #indiaphotoproject #f4fofficial #travel #vsco #instagood #naturephotography #landscape #wildlife #streetphotography #art #visualambassadors #indianphotographyclub #teampixel #vscoindia #naturelovers

Chennai, India

@krishansai.gj

Common Pierrot Butterfly fly Castalius rosimon, the common Pierrot, is a small butterfly found in India that belongs to the lycaenids, or blues family . . . . #mobilephotography #photographer #photooftheday #worldphotography #photography #photo #picoftheday #naturepics #ilovephotography #indianphotography #wildlifephotography #moodygrams #indiaphotoproject #f4fofficial #travel #vsco #instagood #naturephotography #landscape #wildlife #streetphotography #art #visualambassadors #indianphotographyclub #teampixel #vscoindia #naturelovers

Chennai, India

@krishansai.gj

Cattail toothpick grasshopper😍 Macro Mobilography 😍 . . . . #mobilephotography #photographer #photooftheday #worldphotography #photography #photo #picoftheday #naturepics #ilovephotography #indianphotography #wildlifephotography #moodygrams #indiaphotoproject #f4fofficial #travel #vsco #instagood #naturephotography #landscape #wildlife #streetphotography #art #visualambassadors #indianphotographyclub #teampixel #vscoindia #naturelovers

Chennai, India

@krishansai.gj

πŸ€πŸ–€Don't Play with me ,I can play better than πŸ–€πŸ€πŸ–€πŸ€πŸ–€πŸ€πŸ–€πŸ€πŸ–€πŸ€πŸ–€πŸ€πŸ–€πŸ€πŸ–€πŸ€πŸ–€πŸ€ . . . . . . #mobilephotography #photographer #photooftheday #worldphotography #photography #photo #picoftheday #naturepics #ilovephotography #indianphotography #wildlifephotography #moodygrams #indiaphotoproject #f4fofficial #travel #vsco #instagood #naturephotography #landscape #wildlife #streetphotography #art #visualambassadors #indianphotographyclub #teampixel #vscoindia #naturelovers

Chennai, India

@krishansai.gj

I find my happiness where the sun shines🌞 Capture the moment..it lives foreverπŸ€— . . . . #mobilephotography #photographer #photooftheday #worldphotography #photography #photo #picoftheday #naturepics #ilovephotography #indianphotography #wildlifephotography #moodygrams #indiaphotoproject #f4fofficial #travel #vsco #instagood #naturephotography #landscape #wildlife #streetphotography #art #visualambassadors #indianphotographyclub #teampixel #vscoindia #naturelovers

Chennai, India

@krishansai.gj

😍 Lime butterfly πŸ¦‹ mobilography 😍 πŸ¦‹ Be Like a butterfly Pretty to look at but hard to catchπŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹ Papilio demoleus is a common and widespread swallowtail butterfly. The butterfly is also known as the lime butterfly, lemon butterfly, lime swallowtail, and chequered swallowtail. These common names refer to their host plants, which are usually citrus species such as the cultivated lime. . . . . #mobilephotography #photographer #photooftheday #worldphotography #photography #photo #picoftheday #naturepics #ilovephotography #indianphotography #wildlifephotography #moodygrams #indiaphotoproject #f4fofficial #travel #vsco #instagood #naturephotography #landscape #wildlife #streetphotography #art #visualambassadors #indianphotographyclub #teampixel #vscoindia #naturelovers

Chennai, India

@krishansai.gj

If everyone would look for that uniqueness then we would have a very colorful world. β€οΈπŸ§‘πŸ’›πŸ’šπŸ’™πŸ’œπŸ€ŽπŸ–€πŸ€ Without black, no color has any depth πŸ€πŸ–€πŸ€ŽπŸ’œπŸ’™πŸ’šπŸ’›πŸ§‘β€οΈ . . . . #mobilephotography #photographer #photooftheday #worldphotography #photography #photo #picoftheday #naturepics #ilovephotography #indianphotography #wildlifephotography #moodygrams #indiaphotoproject #f4fofficial #travel #vsco #instagood #naturephotography #landscape #wildlife #streetphotography #art #visualambassadors #indianphotographyclub #teampixel #vscoindia #naturelovers

Chennai, India

@krishansai.gj

Pencil art ❀️ Dheepika Padukone ❀️😍 . . . . #mobilephotography #photographer #photooftheday #worldphotography #photography #photo #picoftheday #naturepics #ilovephotography #indianphotography #wildlifephotography #moodygrams #indiaphotoproject #f4fofficial #travel #vsco #instagood #naturephotography #landscape #wildlife #streetphotography #art #visualambassadors #indianphotographyclub #teampixel #vscoindia #naturelovers

Chennai, India

@krishansai.gj

Black fat-tailed SCORPION 😍 mobilography Black fat–tailed scorpious is a scorpion species of the family Buthidae. It is black in color and can grow up to 9 cm. Black fat–tailed scorpions come from the family Buthidae, which is the largest of the scorpion family. They can be identified by their hefty physique.Β  . . . . #mobilephotography #photographer #photooftheday #worldphotography #photography #photo #picoftheday #naturepics #ilovephotography #indianphotography #wildlifephotography #moodygrams #indiaphotoproject #f4fofficial #travel #vsco #instagood #naturephotography #landscape #wildlife #streetphotography #art #visualambassadors #indianphotographyclub #teampixel #vscoindia #naturelovers

Chennai, India

@krishansai.gj

Pasta misto πŸ˜‹πŸ˜‹πŸ˜‹ . . . . #mobilephotography #photographer #photooftheday #worldphotography #photography #photo #picoftheday #naturepics #ilovephotography #indianphotography #wildlifephotography #moodygrams #indiaphotoproject #f4fofficial #travel #vsco #instagood #naturephotography #landscape #wildlife #streetphotography #art #visualambassadors #indianphotographyclub #teampixel #vscoindia #naturelovers

Chennai, India

@krishansai.gj

❀️ Krishan Sai ❀️ . . . . . . . . . . #mobilephotography #photographer #photooftheday #worldphotography #photography #photo #picoftheday #naturepics #ilovephotography #indianphotography #wildlifephotography #moodygrams #indiaphotoproject #f4fofficial #travel #vsco #instagood #naturephotography #landscape #wildlife #streetphotography #art #visualambassadors #indianphotographyclub #teampixel #vscoindia #naturelovers