@imjaiskash

@imjaiskash

β©πŸ”΄πŸ™ SATNAAM WAHEGURU G πŸ™πŸ”΄βͺ β©πŸ™πŸ”΄πŸ•‰ OM....NAMAH.... SHIVAYA ... πŸ”΄πŸ™βͺ

followers count:  162
followers rank: 0
likes count:  328
like rank:  0

Account rate

Mathematical model that shows the popularity of an account relative to others.

Statistics

0
Average likes per post
0
Average comments per post

Photos and videos ratio

25% videos
75% photos

Subscribe to our notifications

Join the community of users with the latest news from all social networks!